Drewno kominkowe i opałowe Białystok

Porady

Kiedy najlepiej zakupić drewno opałowe?

Wszystko zależy od tego, jakie dokładnie drewno chcemy nabyć. Drewno suszone jest gotowe do palenia już w chwili dostawy. W przypadku drewna surowego (świeżego) należy brać pod uwagę czas potrzebny na jego sezonowanie. Zależy on głównie od:
– okresu, w którym drewno zostało pozyskane;
Drewno pozyskiwane zimą ma w stanie surowym dużo mniejszą wilgotność w porównaniu z tym pochodzącym z wycinek w okresie wegetacyjnym. Korzystne jest więc dokonywanie zakupu drewna kominkowego wiosną, gdyż wtedy większość dostępnego w sprzedaży drewna pochodzi z cięcia zimowego.
– zawartości wody i gęstości charakterystycznych dla konkretnych gatunków;
Poszczególne gatunki schną w różnym tempie. Zależy ono od gęstości i wilgotności drewna surowego. Do gatunków szybkoschnących zalicza się m.in. olchę, brzozę i jesion. Dąb i grab wymagają dłuższego sezonowania.

Dokonanie zakupu wiosną jest więc najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pozostały do sezonu grzewczego czas wystarczy wtedy na przeschnięcie drewna takich gatunków jak olcha, brzoza czy jesion.